Registacija

Podaci o organizaciji

*
*
*
*

Podaci o korisniku

*
*
*
*

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI NA OSNOVU PRISTANKA KORISNIKA

Prihvatam Pravilnik koji sadrži Uslove za učešće u programu lojalnosti "Ekonomy card" i potvrđujem da sam pročitao, razumeo i saglasio se (dao pristanak) sa uslovima obrade podataka o ličnosti koji su bliže opisani u dokumentu:“OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI NA OSNOVU PRISTANKA KORISNIKA“, koji je dostupan na internet stranici www.ekoserbiakartice. rs, kao i u papirnom obliku na svakoj EKO benzinskoj stanici.“ Popunjavanje i potpisivanje dokumentata i formulara, kao i dostava prateće dokumentacije je obavezno ukoliko želite da koristite pogodnosti EKONOMY card programa.